Kurikulum PS Paud

 DAFTAR MATA KULIAH PERSEMESTER PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

   
             

NO.

KODE MK

MATA KULIAH

SKS

Komponen

 

 

 

 

 

 

 

   

1

INS.0101

Pendidikan Agama

2

MPK

 

 

2

INS.0102

Pendidikan Pancasila

2

MPK

 

 

3

INS.0103

Kewarganegaraan

2

MPK

 

 

4

INS.0104

Bahasa Indonesia

2

MPK

 

 

5

AUD.0105

Bahasa Inggris

2

MPK

 

 

6

AUD.0207

Filsafat Umum

3

MKK

 

 

7

AUD.02010

Pengantar Ilmu Pendidikan

2

MKK

 

 

8

AUD.02019

Konsep Dasar PAUD

3

MKK

 

 

9

AUD.03028

Pengantar Kewirausahaan

2

MKB

 

 

J U M L A H

20

 

   
             

SEMESTER        :

II (DUA)

 

 

   

NO.

KODE MK

MATA KULIAH

SKS

Komponen

   

 

 

 

 

 

   

1

AUD.0206

Filsafat Pendidikan

2

MKK

   

2

AUD.02013

Bermain dan Permainan AUD

3

MKK

   

3

AUD.02017

Ilmu Pendidikan Anak

3

MKK

   

4

AUD.02018

Kesehatan Anak usia Dini

3

MKK

   

5

AUD.02021

Pendidikan Anak Dalam Keluarga

3

MKK

   

6

AUD.02024

Psikologi Perkembangan

3

MKK

   

7

AUD.03025

Belajar dan Pembelajaran

2

MKB

   

8

AUD.03027

Ilmu Sosial Budaya

2

MKB

   

9

AUD.03029

Kewirausahaan

2

MKB

   

 

 

 

 

 

   

J U M L A H

23

 

   
             

SEMESTER        :

III (TIGA)

       

NO.

KODE MK

MATA KULIAH

SKS

Komponen

   

 

 

 

 

 

   

1

AUD.02012

Asesmen Anak Usia Dini AUD

3

MKK

   

2

AUD.02014

Evaluasi Perkembangan AUD

3

MKK

   

3

AUD.02015

Gizi Anak Usia Dini

2

MKK

   

4

AUD.02016

Hukum dan perlindungan Anak

2

MKK

   

5

AUD.03031

Strategi Pembelajaran

2

MKB

   

6

AUD.03033

Manajemen Penyelenggaraan PAUD

3

MKB

   

7

AUD.03038

Pengembangan Kreatifitas AUD

3

MKB

   

8

AUD.03042

Pengembangan Sosio-Emosional AUD

3

MKB

   

J U M L A H

21

 

   
             

SEMESTER        :

IV (EMPAT)

       

NO.

KODE MK

MATA KULIAH

SKS

Komponen

   

 

 

 

 

 

   

1

AUD.02023

Perencanaan Pembelajaran

3

MKK

   

2

AUD.03026

Bimbingan Konseling

2

MKB

   

3

AUD.03032

Evaluasi pembelajaran

3

MKB

   

4

AUD.03037

Pengembangan Kognitif AUD

3

MKB

   

5

AUD.03040

Pengembangan Motorik Halus

3

MKB

   

6

AUD.04049

Pengembangan Kecerdasan Majemuk

3

MPB

   

7

AUD.04053

Seni Ketrampilan Anak

3

MPB

   

 

 

 

 

 

   

J U M L A H

20

 

   
             

SEMESTER        :

V (LIMA)

       

NO.

KODE MK

MATA KULIAH

SKS

Komponen

   

 

 

 

 

 

   

1

AUD.02020

Kurikulum Pendidikan AUD

3

MKK

   

2

AUD.02022

Pengembengan Pengetahuan Sosial AUD

3

MKK

   

3

AUD.03034

Metodologi Pengembangan Sains AUD

3

MKB

   

4

AUD.03035

Pengembangan Bahasa AUD

3

MKB

   

5

AUD.03039

Pengembangan Matematika AUD

3

MKB

   

6

AUD.03041

Pengembangan Perilaku AUD

3

MKB

   

7

AUD.04043

Komputer

2

MPB

   

8

AUD.04054

Keterampilan Seni musik dan Tari AUD

3

MPB

   

J U M L A H

23

 

   
             

SEMESTER        :

VI (ENAM)

       

NO.

KODE MK

MATA KULIAH

SKS

Komponen

   

 

 

 

 

 

   

1

AUD.0208

Manajemen Berbasis Sekolah

2

MKK

   

2

AUD.0209

Media Pembelajaran

3

MKK

   

3

AUD.03030

Profesi Kependidikan

2

MKB

   

4

AUD.03036

Pengembangan Fisik-Motorik AUD

3

MKB

   

5

AUD.04045

Statistik Pendidikan

3

MPB

   

6

AUD.04050

Metodologi Penelitian Kualitatif (PTK)

3

MPB

   

7

AUD.04051

Pembinaan Kompetensi Mengajar

3

MPB

   

J U M L A H

19

 

   
             

SEMESTER        :

VII (TUJUH)

       

NO.

KODE MK

MATA KULIAH

SKS

Komponen

   

 

 

 

 

 

   

1

AUD.02011

Analisis Kegiatan Pengembangan PAUD

3

MKK

   

2

AUD.04044

Micro Teaching

3

MPB

   

3

AUD.04047

Bahasa Sebagai Sarana Komunikasi Ilmiah

3

MPB

   

4

AUD.04048

Metode Pengembangan Moral dan Nilai agama

3

MPB

   

5

AUD.04052

Praktek Ibadah

2

MPB

   

6

AUD.05055

PPL Terpadu

4

MBB

   

 

 

 

 

 

   

J U M L A H

18

 

   
   

 

       

SEMESTER        :

VIII (DELAPAN)

     

 

 

NO.

KODE MK

MATA KULIAH

SKS

Komponen

   

 

 

 

 

 

   

1

AUD.04046

Skripsi

6

MPB

   

 

 

 

 

 

   

J U M L A H

6

 

   
             

 

 

 

MATA KULIAH LAIN

       

NO.

KODE MK

MATA KULIAH

SKS

Semester

   

1

INS.0601

Al - Islam *

0

1

   

 

INS.0602

Pengenalan Yayasan *

0

1

   

 

INS.0603

Seminar 1 *

0

4

   

 

INS.0604

Seminar 2 *

0

6

   

J U M L A H

0